ca-ESes-ESen-GB
    
OliCatala DOGarrigues DOProtegida ENAC
Les Ametlles

Els camps dels termes municipals de Vinaixa són molt propicis per al cultiu dels ametllers. De fet, l’ametlla és, després de l’oliva, el cultiu més estès a Vinaixa i forma part de l’economia del passat i també del present de la vila.


La recol·lecció de l’ametlla té lloc al començament de la tardor, després de la vinya i abans de la campanya de l’oliva. Els pagesos recullen les ametlles i les acostumen a separar a través de màquines esclofolladores per llevar la pela de les ametlles. Posteriorment, es porten a la
Cooperativa del Camp, que s’encarrega actualment de vendre-les a productors.

El clima de Vinaixa (fred i humit a l’hivern i calorós i sec a l’estiu) accentua la qualitat de les ametlles, una de les fruites seques més utilitzades en la gastronomia tant dolça (panellets, per exemple, o pastisseria en general) com d’àpats (guisats, cassoles, etc.).

Galeria